Proxy là gì, cách tạo ra proxy

Chi tiết về proxy và hướng dẫn tạo proxy!
 • Proxy là gì?
  Proxy là một địa chỉ IP được tạo ra bởi một giúp người sử dụng ẩn được địa chỉ IP thật hoặc website/server phía sau giúp ẩn đi thông tin và bảo mật hơn trên Internet
  Phân loại: Theo định dạng ta có proxy IPv4 (địa chỉ IPv4) và IPv6. Theo tính năng hoặc proxy rotating (), theo địa lí có Proxy Vietnam, Proxy US, Proxy UK, Proxy Nhật bản...
  Proxy cố định: địa chỉ IP sẽ không thay đổi khi proxy được gán vào trình duyệt trong suốt quá trình sử dụng. Và địa chỉ IP thật của người dùng sẽ được ẩn đi
  Proxy xoay hay còn gọi là rotating proxy: Địa chỉ proxy sẽ thay đổi liên tục sau một khoảng thời gian nhất định do người thiết lập proxy cấu hình.
  * Phương pháp : Kết nối trực tiếp đến proxy server, dùng API key để gọi lệnh thay đổi IP (manual reset hay manual change)
  * Dynamic change: thay đổi IP theo thời gian ngẫu nhiên; 5 phút, 10 phút... do server qui định.
  Về cơ bản hai tính năng đều chung mục đích là giúp đổi IP theo thời gian. Tuy nhiên việc đổi IP bằng phương pháp get proxy theo API key sẽ thêm giai đoạn lấy proxy từ server để đảm bảo tính năng gán và xoay IP là không tối ưu so với dùng mask IP.
 • Mask IP: Sử dụng một IP làm mặt nạ để kết nối đến real proxy, người dùng sẽ dùng địa chỉ này để làm proxy vì vậy sẽ bỏ qua giai đoạn tải và gán lại proxy giúp tiết kiệm thời gian.
 • Proxy dùng vào việc gì?
  Nhiều tác vụ đòi hỏi phải dùng proxy trong quá trình sử dụng, ví dụ: SEO, traffic, crawl... nói chung là để tăng hiệu quả marketing và your self work!
  Về tính bảo mật
  Giúp chúng ta ẩn đi danh tính nhưng không hẳn giúp chúng ta ẩn 100%, tìm hiểu thêm transparent proxy, public proxy để rõ. Tuy nhiên việc dùng proxy giúp tăng hiệu quả công việc rõ rệt.
  Về tốc độ kết nối mạng
  Proxy đảm bảo tính ẩn danh, tốc độ nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào đường truyền, vị trí địa lí, ISP ...

 • Tạo proxy (thiết lập một proxy server).
  Sử dụng ứng dụng proxy: tor proxy, cloudflare proxy `1.1.1.1`
  Sử dụng extension proxy: , GeoIp proxy ...

 • Cần phải đạt tiêu chuẩn về tốc độ, sự tương thích, độ ổn định và tính bảo mật.
  Tốc độ: Bạn không thể dùng một proxy mà địa chỉ nó chia sẻ cho quá nhiều người để tránh rủi ro về bảo mật (main in the middle) hay tốc độ quá chậm như dial up, ADSL...
  Tương thích với trình duyệt: Chrome do Google qui định hay Edge của Microsoft. Không dính lỗi login, auth...Các bản cập nhật trình duyệt mới nhất đã bỏ tính năng username/mật khẩu proxy.
  Đa dạng: Một proxy tốt sẽ hỗ trợ bạn nhiều phương thức kết nối (protocol) http/https/socks5.

 • Tạm thời , proxy chất lượng, bảo mật nhất!